Relatietherapie

Relatietherapie richt zich op onder meer het herstel in contact, gevoel van verbonden zijn en onderling vertrouwen.  Beide partners mogen zich weer gezien en veilig voelen in de relatie. 

 

Binnen de therapie is speciale aandacht voor emoties, hechting en verbinding. Het proces wat we aangaan met elkaar kan worden ondersteunt met ervaringsgerichte interventies. 

 

Therapie kan in zowel het Nederlands als Engels gegeven worden.

Wat is een gezin volgens Wikipedia:

Een gezin is de term voor alle samenlevingsvormen die en herkenbare sociale eenheid zijn, met al dan niet verwante personen die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen. 

Gezinstherapie

Gezinstherapie, familietherapie of systeemtherapie zijn allemaal verwijzingen naar dezelfde vorm van therapie. 

Want de term "systeemtherapie" verwijst naar sociale systemen. Dus eigenlijk is in die zin de term veel breder dan partnerrelatietherapie, gezinstherapie of familietherapie.

Maar deze samenstellingen van sociale systemen zijn wel diegene waar we als mens over het algemeen het meest mee te maken hebben en waar over het algemeen onze ankers van het leven zich bevinden en ook de systemen die het meest worden aangemeld in mijn praktijk.  

 

De therapie richt zich in grote lijnen op interacties en relaties. Hoe praten jullie met elkaar, hoe zijn de gezinsleden verbonden aan elkaar? Het uitgangspunt wat ik hanteer is dat wat zich tussen mensen afspeelt slecht betekenis krijgt en begrepen kan worden, door te begrijpen en in gesprek te gaan met de mensen (gezinsleden/ partners) uit het systeem.

Wat zich tussen mensen afspeelt kan je pas begrijpen en krijgt betekenis in deze context, de volledige situatie van het moment. 

U kunt bij mij terecht voor opvoedhulp, therapie en coaching. Dit kan in vele vormen en samenstellingen. Hiermee doel ik op de flexibiliteit die ik kan bieden bij elke behandeling.

Wist u dat individuele gesprekken binnen relatietherapie soms juist heel helpend zijn. Ook een interventie waarbij we meer ervaringsgericht werken is zeer effectief.  Bel me gerust om de mogelijkheden die ik kan bieden te bespreken.  


Unieke kans: Wil je binnen 2 maanden verbetering in je relatie , je meer verbonden voelen en meer veiligheid ervaren in je relatie? 

Houd me vast- 8 sessies voor een hechtere verbinding en veilige relatie

Een educatief programma gebaseerd op de theorie en praktijk van Emotionally Focused Therapy. Het programma bestaat uit acht sessies (onderdelen). De eerste sessie richt zich op de nieuwe blik op liefde en gehechtheid en wat dit voor ons betekent. De daaropvolgende zeven sessies leren stellen om met elkaar te praten op een manier die de verbondenheid verbeterd. 

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

   Liefde en hechting begrijpen;
   Welke dans doen wij met elkaar?;
   Waarover gaat het echt tussen ons, wat zijn onze diepere emoties?;
   Hoe stoppen we onze ruzies?
   Houd me vast gesprek, hoe kan je open en reageren op je partner?;
   Vergeven, hoe doen je dat?;
   Hoe werkt onze intimiteit door in onze relatie, een gesprek over seks;
   Je liefde levend houden, duurzaamheid creëren. 

 

Bovenstaande is een exclusief traject voor partners a Euro 995,- euro excl BTW. (Dit zijn 8 sessies van 75 minuten).

 

Voor meer informatie over EFT en Hou me vast kun je kijken op de volgende websites:

www.eft.nl of www.houdmevast.nl 

 

Hold me Tight program- 8 sessions for a closer connection between partners and a saver relationship. 

An educational program based on the theory and practice of Emotionally Focused Therapy. The program consists of eight sessions (parts). The first session focuses on the new view of love and attachment and what this means for us. Over the next seven sessions, couples learn to talk to each other in a way that improves bonding. 

 

Topics covered are:

   Understanding love and attachment;
   What dance do we do together?;
   What is is really about between us, what are our deeper emotiones?;
   How do we stop our fights?
   Hold me tight conversation, how can you open and respond to your partner?;
   Forgive, how do you do that?;
   How does our intimacy work through in our relationship, a conversation about sex;
   Keep your love live , create sustainability.

 

 

The above is an exclusive process for partners at Euro 995,- Euro excluding VAT. (These are 8 sessions of 75 minutes).

 

For more information about EFT and Hold Me Tight, please visit the following websites: www.eft.nl or www.houdmevast.nl