Praktijk de Keijenberg kan opvoedhulp, therapie en coaching aanbieden op het gebied van Relatie- en gezinsbehandelingen. Dit kan in vele vormen en samenstellingen. Dit zie ik als een van de vele voordelen van mijn eigen praktijk en de mensgerichte werkwijze die ik hanteer. Flexibiliteit bieden bij elke behandeling. 

 

- Wist je dat individuele gesprekken binnen relatietherapie soms juist heel helpend zijn?

- Ook een interventie waarbij we meer ervaringsgericht werken is zeer effectief gebleken.  

 

 

Relatietherapie

Relatietherapie richt zich op onder meer het herstel in contact, gevoel van verbonden zijn en onderling vertrouwen.  Beide partners mogen zich weer gezien en veilig voelen in de relatie. Als therapeut ben ik geschoold en geïnspireerd door verschillende methodieken en stromingen. Mijn expertise richt zich op in het hechtingsgericht, persoonsgericht en cultuursensitief werken. 

 

De uitnodiging voor partners om de blik op zichzelf te hebben binnen een relatie waarbij je vanuit verbinding met jezelf weer verbinding kan maken met je partner. Het kan zijn dat ik jullie uitnodig om een aantal sessie apart van elkaar te hebben om zo meer in kaart te brengen waar de pijn zich manifesteert en hoe dit een rol heeft gekregen in jullie relatie. 

 

Het liefst werk ik ook een aantal sessies buiten in de natuur met jullie. De geluiden van het bos, het op kunnen snuiven van de geuren van de natuur, voelen hoe de zon of regen contact maakt me jou geven verlichting van stress en zorgen en maken dat je weer contact kan maken met je essentie. Door deze ervaringsgerichte interventies ondersteun ik het proces wat we met elkaar aangaan. Uiteraard is dit altijd in overleg en afstemming en bespreken we dit ook bij onze eerste afspraak wat hierin wel of niet wenselijk is. 

 

Therapie kan in zowel het Nederlands als Engels gegeven worden.

Gezinstherapie

Gezinstherapie, familietherapie of systeemtherapie zijn allemaal verwijzingen naar dezelfde vorm van therapie. 

Want de term "systeemtherapie" verwijst naar sociale systemen. Dus eigenlijk is in die zin de term veel breder dan partnerrelatietherapie, gezinstherapie of familietherapie.

Maar deze samenstellingen van sociale systemen zijn wel diegene waar we als mens over het algemeen het meest mee te maken hebben en waar over het algemeen onze ankers van het leven zich bevinden en ook de systemen die het meest worden aangemeld in mijn praktijk.  

 

De therapie richt zich in grote lijnen op interacties en relaties. Hoe praten jullie met elkaar, hoe zijn de gezinsleden verbonden aan elkaar? Het uitgangspunt wat ik hanteer is dat wat zich tussen mensen afspeelt slecht betekenis krijgt en begrepen kan worden, door te begrijpen en in gesprek te gaan met de mensen (gezinsleden/ partners) uit het systeem.

Wat zich tussen mensen afspeelt kan je pas begrijpen en krijgt betekenis in deze context, de volledige situatie van het moment. 


HOUDT ME VAST TRAJECT:

Unieke kans: Wil je binnen 2 maanden verbetering in je relatie , je meer verbonden voelen en meer veiligheid ervaren in je relatie? 

Houd me vast- 8 sessies voor een hechtere verbinding en veilige relatie

 

Een educatief programma gebaseerd op de theorie en praktijk van Emotionally Focused Therapy. Het programma bestaat uit acht sessies (onderdelen). De eerste sessie richt zich op de nieuwe blik op liefde en gehechtheid en wat dit voor ons betekent. De daaropvolgende zeven sessies leren stellen om met elkaar te praten op een manier die de verbondenheid verbeterd. 

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

   Liefde en hechting begrijpen;
   Welke dans doen wij met elkaar?;
   Waarover gaat het echt tussen ons, wat zijn onze diepere emoties?;
   Hoe stoppen we onze ruzies?
   Houd me vast gesprek, hoe kan je open en reageren op je partner?;
   Vergeven, hoe doen je dat?;
   Hoe werkt onze intimiteit door in onze relatie, een gesprek over seks;
   Je liefde levend houden, duurzaamheid creëren. 

 

 

Voor meer informatie over EFT en Hou me vast kun je kijken op de volgende websites:

www.eft.nl of www.houdmevast.nl 

 

Hold me Tight program- 8 sessions for a closer connection between partners and a saver relationship. 

 

An educational program based on the theory and practice of Emotionally Focused Therapy. The program consists of eight sessions (parts). The first session focuses on the new view of love and attachment and what this means for us. Over the next seven sessions, couples learn to talk to each other in a way that improves bonding. 

 

 

Topics covered are:

   Understanding love and attachment;
   What dance do we do together?;
   What is is really about between us, what are our deeper emotiones?;
   How do we stop our fights?
   Hold me tight conversation, how can you open and respond to your partner?;
   Forgive, how do you do that?;
   How does our intimacy work through in our relationship, a conversation about sex;
   Keep your love live , create sustainability.

 

 

For more information about EFT and Hold Me Tight, please visit the following websites: www.eft.nl or www.houdmevast.nl